Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Usługi prawne

Zakres oferty

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria Radców Prawnych „NORMA” s.c. K. Miadziołko, W. Grudzień świadczy zarówno kompleksową pomoc prawną w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych jak i doraźną pomoc prawną dla firm.

Prowadzenie działalności gospodarczej czy to w formie spółki prawa handlowego czy też jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Problemy mogą pojawić się na każdym etapie prowadzenia przedsiębiorstwa, od zawierania umów, negocjacji z kontrahentami, przez bieżące prowadzenie spraw przedsiębiorstwa w tym spraw związanych z prawem pracy czy dokonaniem zmian w rejestrach, kończąc na sprawach windykacyjnych. W praktyce oznacza to, że prowadzenie działalności gospodarczej jest zadaniem wymagającym od przedsiębiorcy wielkiego zaangażowania również w aspekcie bieżącego dostosowywania prowadzonej działalności do zmieniających się przepisów prawa.

Nasi radcowie wyróżniają się wiedzą w zakresie dziedzin prawa, które są tu kluczowe: w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie pracy i administracyjnym. To pozwala nam na świadczenie usług na wielu płaszczyznach. Współpraca z nami może przybrać różne formy, zaś elastyczne podejście pozwala dostosować się do potrzeb nawet najbardziej wymagających Klientów.

Stała obsługa prawna:

Zaletą nawiązania stałej współpracy z Kancelarią jest bieżąca znajomość aktualnej sytuacji firmy klienta. Świadczona przez kancelarię prawną obsługa firmy w ramach stałej obsługi pozwala prawnikom zajmującym się na co dzień sprawami klienta dobrze poznać specyfikę danej branży, stosowane praktyki, a nawet kontrahentów. Umożliwia to szybką reakcję w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej i znalezienie w właściwego rozwiązania. Stała obsługa prawna firmy umożliwia przede wszystkim identyfikację źródeł zagrożeń i zapobieganie im.
Zakres stałej obsługi prawnej firmy może obejmować:

9

prowadzenie spraw i reprezentację firmy przed sądami w tym sądami administracyjnymi, komornikami, organami administracyjnym oraz innymi organami rozstrzygającymi spory, jak również przed wszystkimi osobami fizycznymi i prawnymi,

9

wsparcie prawne i bieżącą obsługę prowadzonej działalności,

9

konsultacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych,

9

sporządzanie pism procesowych, projektów umów, regulaminów,

9

uczestnictwo w negocjacjach biznesowych,

9

prowadzenie sądowych sprawy gospodarczych, w tym również związanych z KRS;

9

obsługę prawną procesu tworzenia, podziału i łączenia spółek, i innych spraw z zakresu prawa spółek,

9

sprawy dotyczące nieruchomości i inwestycji budowlanych, w tym w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy,

9

sporządzania projektów uchwał

Doraźna pomoc prawna:

Świadczona jest w zależności od potrzeb podmiotu gospodarczego i polega m.in. na:
9

analizie problemu prawnego i udzielaniu porad prawnych

9

przygotowaniu opinii prawnych

9

przygotowaniu odpowiedniego pisma lub projektu procesowego w sprawie sądowej przedsiębiorcy, np. pozwu, apelacji, odpowiedzi na pozew,

9

reprezentacji przedsiębiorcy przed sądami, urzędami lub bankami,

9

analizie lub sporządzaniu umów potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej,

9

pomocy przy założeniu działalności gospodarczej

9

pomocy przy rejestracji spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym

9

dokonywaniu wpisów lub zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

9

sporządzania projektów uchwał

Doraźna pomoc prawna podmiotów gospodarczych wyceniania jest indywidualnie w zależności od stopnia złożoności danej sprawy oraz kategorii danego problemu. Możliwe jest przy tym stosowanie wynagrodzenia ryczałtowego (jednorazowego za daną czynność) albo godzinowego (uwzględniającego stawkę godzinową i cały czas poświęcony na rozwiązanie danego problemu).

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami.

Zobacz także

Pozostała oferta

Obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego

Analiza przepisów, projekty aktów prawnych, doradztwo. Zapewnia zgodność działań samorządów z prawem i poprawę jakości życia mieszkańców.

Obsługę osób fizycznych w zakresie m. in.

Obsługa prawna osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, handlowego i spółdzielczego.