Obsługa osób fizycznych

Usługi prawne

Zakres oferty

Obsługa osób fizycznych

Obsługa prawna osób fizycznych to kompleksowa pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, ubezpieczeń społecznych, handlowego i spółdzielczego. Zawiera analizę i interpretację przepisów, sporządzanie umów, występowanie w negocjacjach i dochodzenie roszczeń, a także reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Współpraca z prawnikiem zapewnia ochronę praw i interesów klienta.

Prawo cywilne w tym m.in.:

9

prawo cywilne,

9

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (w tym śmierć osób bliskich w następstwie wypadków komunikacyjnych)

9

postępowanie spadkowe

9

zachowek

9

prawa Konsumenta

9

zniesienie współwłasności

9

służebność

9

naruszenie posiadania

9

roszczenia z tytułu umów

9

ochrona dóbr osobistych

9

projekty umów

Prawo rodzinne w tym m.in.:

9

rozwód i separacja

9

opieka i alimenty

9

władza rodzicielska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w tym m.in.:

9

prawa pracownicze

9

ustalenie istnienia stosunku pracy

9

odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

9

przywrócenie do pracy

9

wypadki przy pracy

9

postępowanie przed ZUS

9

sprostowanie świadectwa pracy

9

kary pracownicze

Prawo handlowe

Prawo spółdzielcze

W ramach obsługi prawnej specjaliści zajmują się analizą przepisów, sporządzaniem dokumentów, negocjacjami, dochodzeniem roszczeń oraz reprezentowaniem klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Współpraca z prawnikiem zapewnia skuteczną ochronę praw i interesów klienta.

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami.

Zobacz także

Pozostała oferta

Obsługę prawną podmiotów gospodarczych

Sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych, zastępstwo przed sądami, organami administracyjnymi, windykacja należności.

Obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego

Analiza przepisów, projekty aktów prawnych, doradztwo. Zapewnia zgodność działań samorządów z prawem i poprawę jakości życia mieszkańców.