Nasz zespół

Włodzimierz Grudzień

radca prawny

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny od 1988 r. Właściciel i współzałożyciel Kancelarii Radców Prawnych „NORMA” K. Miadziołko, W. Grudzień.
Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej klientów indywidualnych i przedsiębiorców z różnych branż, a także jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Z uwagi na swoje długoletnie doświadczenie, specjalizuje się również w doradztwie prawnym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Od początku powstania Kancelarii szczególnie mocno zaangażowany w kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, z sukcesami reprezentuje swoich klientów w sporach z deweloperami i wykonawcami robót budowlanych. Specjalista z zakresu prawa i postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej związanej z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

tel. 601 571 621
wlodzimierz.grudzien@kancelaria-norma.com.

Karolina Sołtysiak

radca prawny
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Związana z Kancelarią od 2017 r.
Radca prawny z doświadczeniem w obsłudze osób fizycznych, w tym reprezentacją przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Jej doświadczenie obejmuje również bieżące doradztwo oraz reprezentację w toku procesu zakładania spółek prawa handlowego poczynając od wyboru optymalnej struktury dla konkretnej działalności, aż do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany umów spółek, przygotowywania wewnętrznych aktów spółek, opiniowania umów handlowych. Posiada szeroką praktykę w ramach prowadzonych procesów odszkodowawczych i reprezentowania klientów przed sądami w postępowaniach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo rodzinne w tym m.in. rozwody, separacje, ustalenie kontaktów, władza rodzicielska i alimenty.

tel. +48 607 038 801
k.soltysiak@kancelaria-norma.com.pl

Krystyna Miadziołko

radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca prawny od 1986 r. Właścicielka i współzałożycielka Kancelarii Radców Prawnych „NORMA” K. Miadziołko, W. Grudzień.
Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Specjalistka w zakresie prawa samorządowego oraz gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje szeroko pojęta gospodarka nieruchomościami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branżowym prawie leśnym, może skutecznie doradzić w każdym aspekcie prowadzenia gospodarki leśnej lub łowieckiej tak. Zaangażowana w pracę samorządu radców prawnych.

tel. 603 390 372
krystyna.miadziolko@kancelaria-norma.com.pl

Marta Startek

Radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Związana z Kancelarią od 2011 r.
Specjalista z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. W ramach doświadczenia zawodowego reprezentuje Klientów w postępowaniach przedsądowych, sądowych, oraz egzekucyjnych, w których zastępuje zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne. W obszarze aktywności zawodowej radcy prawnego Marty Startek znajduje się również prawo rodzinne, w tym reprezentacja Klientów w postępowaniach rozwodowych oraz w sprawach związanych z regulacją kontaktów z dziećmi, ich wykonywaniem i obowiązkiem alimentacyjnym.

tel. 783 837 183
marta.startek@kancelaria-norma.com.pl

Ewa Amolin

SEKRETARIAT

Z Kancelarią Radców Prawnych „NORMA” s.c. współpracuje od 2016 r. W Kancelarii odpowiada za właściwą organizację pracy biura oraz obsługę Klientów.

tel. 75 644 14 90
sekretariat@kancelaria-norma.com.pl