ZAKRES USŁUG

 

Kancelaria oferuje:

– obsługę prawną podmiotów gospodarczych, sporządzanie umów, opinii prawnych, pism procesowych, zastępstwo przed sądami, organami administracyjnymi, windykacja należności,

– obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego,

– obsługę osób fizycznych w zakresie m. in.:

prawa cywilnego,
prawa rodzinnego,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
prawa handlowego,
prawa spółdzielczego.